• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Novos deberes para os entes de promoción turística

Así o sostén  European  Cities Márketing (ECM), asociación que reúne ás principais oficinas de turismo e  convention  bureau de cidades europeas, que en 2017 lanzou o seu “Manifesto sobre o futuro das  DMO ( Destination Márketing  Organization)" , no que insta as oficinas de turismo a non limitarse á promoción, senón a adoptar incluso un papel de liderado na xestión integral do destino.