O Maker Faire Galicia 2022 presentará un programa híbrido na súa oitava edición, que terá lugar entre o 1 ao 5 de xuño

A Cidade de Cultura acollerá entre o 1 e o 5 de xuño este evento no que participarán arredor de 200 makers con máis de 60 proxectos, e terán lugar máis de 40 obradoiros, tanto en liña como en formato presencial. Esta edición achegará o que pode ser o mundo 5.0, que ten que ver sobre todo coa sustentabilidade do planeta e o benestar das persoas. Así, algunhas das temáticas deste ano serán o emprendemento consciente, a saúde mental, a economía social, as tecnoloxías accesibles ou a innovación social.

Austeridade e sustentabilidade, alicerces para o futuro inmediato

Ademais, un 66% dos enquisados manifesta abertamente que quere que baixe o consumismo, un 62% asegura que se reformulou as súas necesidades e un 64% afirma de forma clara que cos seus actos de consumo quere ser máis respectuoso co medio ambiente. Deste xeito, do conxunto de datos pódese deducir que a sustentabilidade, que non implique un incremento significativo do gasto económico, crecerá.

A descarbonización do transporte é unha oportunidade para a economía española

Ás veces pérdese de vista que o cambio climático é unha oportunidade para facer as cousas mellor. Descarbonizar un sector de gran impacto climático e tan contaminante como é o do transporte supón un reto, pero este estudo demostra que con vontade política, investimentos en infraestrutura, en novas tecnoloxías, etcétera, pódese xerar emprego, reducir emisións e contaminación e mesmo reducir custos para o consumidor

Un vistazo ás macrocifras do crecemento turístico

O problema é que un crecemento artificial da demanda deste tipo pode crear burbullas de investimento que engaden máis e máis oferta aos destinos, baixo a falsa presunción de que a festa non vai parar. Algúns profesionais lembran que os nosos destinos maduran e non poden estar a crecer indefinidamente, senón que deben comezar a investir en mellorar a xestión ou renovar a oferta engadindo valor ás propostas.

Dez tendencias no turismo de eventos para 2018

1.- Espazos sorprendentes e singulares 2.- A moda millenial 3.- Importancia da sustentabilidade 4.- Participación e interacción 5.- Espazos con boa localización e accesibilidade 6.- “Eventos chave en man” 7.- Particularidades dietéticas ou alerxias alimenticias. 8.- Grandes encontros 9.- Espazos: grandes e convencionais ou pequenos e orixinais 10.- A tecnoloxía, principal protagonista

Procesamento da madeira natural nun material de alto rendemento

Malia tratarse dun resultado experimental, abrénse grandes posibilidades para o emprego dun material rexenerable. a madeira, sustituindo a outros non rexenerables en, por exemplo, a construción de edificios e automóbiles. Un grande paso cara a unha economía auténticamente circular.

Campaña divulgativa sobre consumo sostible

Para acadar una sustentabilidade real son aspectos fundamentais o comercio de proximidade e a adquisición duns hábitos máis responsables por parte da poboación son aspectos fundamentais. É necesario pois que tanto a estrutura comercial como a educativa e veciñal colaboren e vaian da man nun proceso que redunde nunha mellor calidade de vida para o barrio, a súa poboación e, en xeral, en conxunto da sociedade.

O Concello de Santiago, pioneiro na captación de fondos europeos destinados ao fomento da compra pública innovadora

O proxecto Smartiago contempla tres liñas estratéxicas: a da xestión sostible e intelixente dos residuos sólidos urbanos, a da mobilidade intelixente sostible e a do alumeado ornamental intelixente para a conservación do patrimonio.